Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

LederOase

Dannelse til livet, samfundet og kirken

DanskOase står som bevægelse overfor en stor og spændende udfordring. DanskOase nærmer sig en alder af 30 år. En generation. Vores grundlæggere besad en længsel efter at se det nye, som Gud gør ved sin Ånd, komme til udtryk i kirkens liv. Det betød nybrud og mange opgør med gamle former. Man kan kalde det dekonstruktion.

Nu står en ny generation klar. Mange unge, som ikke bare vil bryde ned, men vil bygge – give krop til en relevant, samfundsforvandlende kirke, og som længes efter at få både fundament og byggesten til den opgave. Men forstår vi, hvilke udfordringer de står overfor, og hvordan dette påvirker deres tro? Forstår vi deres vilkår og dilemmaer og formår vi at udruste dem til at leve Jesus-livet i samfundet og i kirken? Formår vi at videregive det, vi selv har modtaget, erfaret og opdaget? Og giver vi dem frihed til at genopdage troen for deres generation?

I de seneste år har vi oplevet, at Gud har talt til os om at række ud til den unge generation. Det står tydeligt, at det kræver fokus, investering, åndeligt forældreskab og masser af forbøn. For det sker ikke automatisk, at den kommende generation følger efter i troen på Jesus. Bibelen er fuld af opmuntringer og formaninger til at videregive det, man selv har fået betroet. Generations-udfordringen er altså på ingen måde ny, men den er højaktuel, og vi skal tage livtag med den.

På dette års LederOase vil vi forsøge at få svar på, hvordan vi puster liv og passion i de unges trosliv, så det bliver aktuelt og brugbart for dem. Vi vil høre kaldet til åndeligt forældreskab og investering. Og så skal vi bede. Bede for de unge, bede for fremtidens kirke og om Guds nåde over os, så vi griber hvad der ligger på hans hjerte.

Vi vil både tage udgangspunkt i sociologiske nedslag i, hvilke udfordringer den unge generation står overfor, dykke ned i, hvorfor det er så vigtigt at vi går ind i et åndeligt forældreskab for den næste generation, men også bruge tid sammen i bøn for vores bevægelses fremtid, og de unge, der vil være med til at bygge på den.

Tilmeld dig LederOase her