Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Beskåret budget for 2016

I det nye år er der løn til tre personer.

I løbet af efteråret er der for 2016 blevet givet tilsagn for ca. 1,7 mio. kr. Det er lavere end tidligere år, men stadig nok til at have tre fastansatte.

”Vi er utroligt taknemmelige for dette beløb for 2016. En stor tak fra menighedsrådet til alle jer, som har givet tilsagn for det nye år. Beløbet er mindre end de forrige år, men det fjerner ikke taknemmeligheden for, hvad vi har fået givet,” understreger menighedsrådsformand Morten Bech.

Færre penge til aktiviteter

Menighedsrådet har valgt at beskære alle udgifter lidt. Valgmenighedspræstens løn er dog blevet fastholdt på det nuværende niveau. Desuden er lønnen til hjælpepræsten og sekretariatslederstillingen blevet øget, da de lå meget lavt.

”Vi har valgt at prioritere således for at fastholde de ansatte og honorere deres store indsats. Lønningerne følger fortsat Byens Valgmenigheds fastlagte lønbånd,” forklarer Morten Bech.

Posterne til teams og aktiviteter er blevet beskåret, ligesom kirkens tilknytning til netværk, herunder Kursen, præsternes goder såsom diæter og supervision og antallet af lønnede præster (fra 2½ til 2). Det betyder, at hverken Torsten Borbye Nielsen eller Johan Dalsgaard er på lønningslisten i 2016.

Administration på deltid

Den største beskæring bliver i sekretariatslederstillingen. Stillingen reduceres til 50 procent, når Maria Callesen, den nuværende sekretariatsleder, går på barselsorlov i april. Lønnen i denne deltidsstilling bliver desuden reduceret til en lavere administrativ medarbejder-løn i perioden.

”Det kan umiddelbart virke som en voldsom beskæring i denne stilling og er selvfølgelig en tilbagegang på den organisatoriske side. Maria lægger dog pt. et stort arbejde i at få automatiseret administrativt tunge opgaver og samtidig reduceres opgaverne fremover. Og så håber vi, at I vil være med til at hjælpe staben, når og hvis behovene opstår, ” siger menighedsrådsformanden, som opfordrer til fortsat støtte til og forbøn for staben og menigheden som helhed.

Tillid til Gud

”Det er vigtigt, at vi hver især og som menighed lever i fast tillid til Gud og Hans omsorg og forsørgelse for os. Jesus inviterer dem, der overgiver deres liv til Ham, til et liv fri af bekymring. Vi kan da spørge os selv om, hvad vi må bekymre os om? Vi må leve med Gud som vejleder i daglige, også når det kommer til økonomien,” fastslår Morten Bech.

Byens Valgmenighed er som valgmenighed en del af folkekirken, men modtager ikke økonomisk støtte fra den danske folkekirke udover præsternes pension. Læs mere her.

Har du spørgsmål eller kommentarer til budgettet, er du til enhver tid velkommen til at henvende dig til menighedsrådet.