Derfor stopper jeg

Til årsmødet den 14. november bliver der god plads til nye kræfter i menighedsrådet. Læs om dem, der stopper, her.

Der bliver fem pladser ledige, fordi flere har valgt at stoppe. Heraf er to suppleantpladser.

  • Jonas Kamp (medlem) stopper.
  • Eva Kaas Pedersen (medlem) stopper.
  • Morten Bech (medlem) stopper.
  • Christoffer Thinggaard (suppleant) stopper.
  • Benjamin Hansen (suppleant) stoppede tidligere på året.

Medlemmer, som ikke er på valg og fortsætter i menighedsrådet, er:

  • Camilla Engrob
  • Berith Falch Madsen
  • Vibeke Hauge Førrisdahl

Få ansigter på det nuværende menighedsråd i Byens Valgmenighed her

Vær gerne med til at finde de nye menighedsrådsmedlemmer ved eksempelvis at opfordre en ven til at stille op.

 

Jonas Kamp

Formand Jonas Kamp genopstiller ikke til november.

Læs mere her

 

Eva Kaas

Eva Kaas er også en af dem, der ikke genopstiller.

Hvordan har tiden i MR været?

”Jeg har haft en virkelig lærerig, spændende og hyggelig tid i MR. Jeg har lært kirken og dens medlemmer meget bedre at kende, og det har været enormt meningsfyldt for mig at sidde med i kirkens ‘maskinrum’ og være med i processerne, tankerne og beslutningerne om kirkens mål og retning.
Der har været mange vigtige diskussioner og drøftelser – både i modgangstider og i fremgangstider. Vi er langtfra altid enige i menighedsrådet, men vi har altid haft det fælles mål for øje, og der har altid været tid til hyggen og fællesskabet.
Det har alt sammen været med til at gøre mig meget mere bevidst om, hvilken kirke jeg er – og gerne vil være – en del af.”

Hvorfor stopper du i MR?

”Beslutningen om at stoppe har faktisk ikke været svær. Jeg har været en del af menighedsrådet i otte år, og selvom det oprigtig talt er vemodigt at stoppe, så føler jeg, at det er på tide at give stafetten videre og lade nye kræfter komme til.”

 

Morten Bech

Også Morten Bech stopper.

Hvordan har tiden i MR været?

”Helt overordnet står jeg tilbage med en oplevelse af en fantastisk tid. Udfordrende, lærerigt og åndeligt opbyggende. Det har været mig en ære at være i menighedsrådet og tjene Gud og BVM der.”

Hvorfor stopper du i MR?

”Fordi jeg med mit nye arbejde som leder for Nordsjællands Efterskole og flytning oplever mig kaldet til et nyt kapitel, der kræver min fulde tilstedeværelse. Min lyst til at fortsætte i menighedsrådet er stadig høj, men jeg ved, at jeg må være der, Gud kalder mig og min familie til.”

 

Christoffer Thinggaard

Christoffer Thinggaard, som har været suppleant, genopstiller ikke.

Hvordan har tiden i MR været?

”Tiden i MR har været rigtig god. Jeg holder at være sammen med andre mennesker, der ønsker kirken det godt og at opmuntre og udfordre hinanden på alt, hvad man skal have en mening om i et menighedsråd.”

Hvorfor stopper du i MR?

”Det er ikke uden en flig af sorg, at jeg stopper i MR, for det har været godt for mig at være med. Men min familie har brug for, at jeg er mere til stede derhjemme. Der er mange nye behov i vores liv for tiden, og jeg bliver nødt til at skære ned, så jeg kan være nærværende.
Jeg har siddet i MR i næsten 10 år, hvis man tæller KbhFri med, så det må også ved at være tid til at give min stol til en anden!”

 

Benjamin Hansen

Benjamin Hansen stoppede som suppleant tidligere på året.

Læs om Benjamin Hansen her

 

Arbejdsopgaver for et medlem

Som medlem af menighedsrådet deltager man i et månedligt møde, som typisk varer fra kl. 18.00 til 22.00 samt et årligt menighedsrådsdøgn.
Herudover kan man afhængigt af konstitueringen og fordelingen af poster deltage i andre samarbejdsudvalg.

Vil du videre mere om at være med i menighedsrådet, kan du kontakte et af de nuværende medlemmer her