Det arbejder menighedsrådet med i 2022

Menighedsrådsformand Signe Danø fortæller om fællesskaber, åndelighed og meta-temaer, som fylder i arbejdet i år.

I menighedsrådet arbejder vi tæt sammen med valgmenighedspræsten og sekretariatslederen om, hvor Byens Valgmenighed skal bevæge sig hen i den næste tid.
Det arbejder vi med på baggrund af de ressourcer, vi har i staben og blandt de herligt mange frivillige.

Selvom vi ville, kan menighedsrådet ikke komme rundt om alle emner, vi kunne ønske os. Vi forsøger derfor hvert år eller over en årrække at lægge fokus på nogle særlige emner. De er bundet op på vores værdier i Byens Valgmenighed om at lytte til Gud, at gå sammen og at give til andre.

I år er vi særligt optagede af:

Fællesskaber

Der er en tid til alting, og efter en lang ”sammen hver for sig”-tid har vi brug for at lade Gud puste nyt liv i vores fællesskaber i både basisgrupperne, klyngerne og de fælles søndage.
Vi har en vision om, at ”Alle skal have et sted at gå hen at tjene Gud hver søndag i BVM”.

På kirkelejren den 11.-13.marts gang i en proces sammen med hele menigheden om, hvad vi skal stille op med den søndag, hvor der ikke er gudstjeneste eller klynger. Og på hvordan vi kan understøtte eksisterende og kommende klynger i menigheden.

Vi tager det op igen med jer alle på forårsmødet den 22. aprilfor at blive mere skarpe på, hvad vi vil i kirken og følger det så til dørs i menighedsrådet.

Åndelighed

Lidt i forlængelse af det med fællesskaberne er vi optagede af, at Guds ånd skal mærkes og have plads og rum til at virke både i menigheden som helhed og i det enkelte menneske.

Jesusvejen, SULT, Alpha, fokus på forbøn, ”åndehuller” i gudstjenester med lystænding og stilhed, er nogle eksempler på nogle helt konkrete tiltag.

Vi beder flere gange i løbet af menighedsrådsmøderne og giver plads til at lytte til Gud.

Meta-temaer

Man skal ikke være længe i nyhedsstrømmen eller i det hele taget interessere sig bare den mindste smule for, hvad der sker i samfundet for at vide, at vi ofte bliver stillet i helt situationer, hvor vi må tage stilling til, hvordan vi som kristne forholder os til diverse meta-temaer.
Det er temaer, der bevæger sig på et overordnet plan og er med til at ændre menneskers opfattelse af livet.

Nogle gange begår vi den fejl at tro, at alle andre kristne eller bare alle andre i vores menighed er helt enige med os, har samme syn på læsning af biblen eller er lige så brændende optagede af samme ”sag” som os selv.
Men bare sidste års proces om bibelsyn og seksualitet viser med al tydelighed, at Gud har skabt hvert enkelt menneske i sit billede. Hver især har sit unikke dna, sin egen personlighed, sine egne kompetencer og gennem vores opvækst har vi fået forskellige syn på meta-temaerne med os.

Det vigtigste er, at vi kan tale sammen. Vi har den fordel, at vi har Kristus som Herre, og at vi ved, at vi skal elske hinanden som os selv – også selvom vi ikke er enige.

Sandheden skal frem, og den skal frem i en god tone og med stor lydhørhed over for hinanden – og en åbenhed over for at kunne flytte sig. Vi må ikke falde i den fælde, verden opstiller, med at bekende os til hvert sit ”parti” og dér stå urokkelige . Vi må alene bekende os til Jesus Kristus, vor Herre, og tro på Gud Fader, den Almægtige. Og være på vandring sammen som brødre og søstre.

Derfor vil vi tage emnet ”Meta-temaer” op i menighedsrådet og på et overordnet plan tale om, hvordan og med hvilket sind vi forholder os som kristne til dem. Det vil I høre mere om senere.

Staben

Vi har en helt fantastisk stab, som har været et stærkt og fast omdrejningspunkt for hele menigheden under de sidste to års ustabilitet, skiftende nedlukninger og restriktioner.
Jeg er sikker på, at hvis det ikke havde været for vores stab og deres utrættelige arbejde, var vi ikke kommet helskindet igennem som menighed og fællesskab.

Vi retter i menighedsrådet en stor tak til dem, og vi går tættere ind i ledelsesrummet over for den enkelte med mulighed for at få sparring på deres opgaver og trivsel.

Åbenhed

Vi vil gerne være åbne over for omverdenen, men også som menighedsråd blot over for den menighed, vi repræsenterer.

Vores mødekalender og kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden, men jeg vil også her lige pointere, at man altid er velkommen til at kontakte mig med stort og småt. Alle input er velkomne – skriv til sd@byensvalgmenighed.dk, så vender jeg tilbage så hurtigt jeg kan.

Guds fred
og kærlige hilsner

Signe Danø, menighedsrådsformand

Se stab og menighedsråd i Byens Valgmenighed her