Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
RØST

RØST

I RØST har vi en drøm om, at det bliver almindeligt og naturligt for enhver kristen selv at lytte til Gud, og at høre Guds tale for andre.

Profeti

Profeti er en fantastisk gave, Gud har givet til kirken, som bringer liv til mennesker og forbinder os med vores himmelske faders hjerte. Profeti er et redskab til at høre Guds stemme, kende hans vejledning og blive udrustet til alt det, han har forberedt for os. RØST er et initiativ startet ud af Byens Valgmenighed med det formål at sætte fokus på og fremelske det profetiske både i Byens Valgmenighed og nationalt i andre kirker.

RØST i Byens Valgmenighed

RØST bliver i Byens Valgmenighed ledet af det profetiske team. Formålet for det profetiske team er at være med til at fremelske en profetisk kultur i Byens Valgmenighed under overskriften: everybody ~ everyday. Håbet er, at det profetiske bliver almindeligt i alle vores fællesskaber og gudstjenster, så vi sammen som kirke lytter ind til Guds hjerte for os selv, hinanden, vores kirke og vores by.

RØST aftener

RØST aftener består af lovsang, undervisning om profeti og profetiske øvelser. Det hele foregår i en tryg og fri atmosfære, hvor vi hjælper hinanden til at tage nye skridt i at høre Guds stemme, så vi bliver draget tættere ind i relation med ham.

RØST nationalt

RØST har også et nationalt sigte om at bidrage til at fremelske en profetisk kultur i kirkerne i Danmark. I RØST oplevever vi et stigende ønske blandt kirker i dag om at inddrage det profetiske i kirkens liv, men samtidig kæmper vi ofte med vigtige spørgsmål som: – hvordan forholder vi os til det profetiske i kirken på en sund måde? – hvordan kan vi afmystificere det profetiske og gøre det lettilgængeligt for alle? – hvordan hjælper vi mennesker ind i en profetisk tjeneste? RØST ønsker at hjælpe kirker til at vokse ind i et sundt, modent og bibelsk forhold til det profetiske. Læs mere om RØST’s nationale arbejde her.

Vær med!

Vi håber, alle har lyst til at være med til at støtte op om RØST, ved dels at dukke op til RØST aftenerne men også ved forbøn, både for det lokale og det nationale arbejde. Hvis du har har lyst til at være en del af RØST arbejdet i Byens Valgmenighed eller nationalt så kontakt Anders Lindegaard, så finder vi ud af noget.