Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Royal Rangers

Royal Rangers

Til Royal Rangers lærer børnene om friluftsliv, førstehjælp, samarbejde, binde knob og meget mere. Der kan tages mærker, hvor man f.eks. lærer at bruge en kniv, økse og sav korrekt.

Der er Royal Rangers hver torsdag kl. 18:15 – 19:45 i Smørmosen, men vi mødes ved Thomasskolen på Dyregårdsvej 9-13 i Skovlunde i vinterperioden. Indgang til fritidsordningens kælderdør, til højre for parkeringspladsen.

Der kan være ture etc., som ikke står i kirkens kalender – se facebooksiden herunder for yderligere oplysninger.

Alle børn fra 0.klasse og opefter kan deltage i Royal Rangers.

Royal Rangers er en kristen spejderorganisation, der arbejder målrettet mod opfyldelse af børns forskellige behov. Med udgangspunkt i de bibelske grundpiller (frelsen, Helligånden, helbredelse og Jesu genkomst), lærer børnene at hente værdi i Bibelens lære. Børnenes og de unges selvtillid styrkes gennem at arbejde med mentalt krævende opgaver. Gennem sport, leg, kanoture, vandring, løb, klatring m.m. styrke fysikken og dermed selvtilliden.

Ved at fungere i en patrulie sammen med andre jævnaldrende, fremmes en fællesskabsfølelse, som er utrolig frugtbar. Børnene og de unge lærer at de har værdi hver for sig, men også at de er en del af en gruppe. De lærer at lytte til andre meninger og at tage ansvar for andre.

Royal Rangers blev startet som en drenge-organisation under pinsebevægelsen Assemblies of God. Siden har ideen spredt sig ud over denne kirkeretning til mange kirker i mange lande.
I Europa er arbejdet for drenge og piger samlet under et.

Navnet

Royal betyder kongelig, Ranger betyder forvalter. At være en Royal Ranger betyder at tilhøre kongernes konge, Jesus Kristus, at stå under hans ledelse og at vandre på en spændende vej fuld af lærerige oplevelser.

Royal Rangers findes i mere end 64 lande, og dette tal vokser stødt.

Royal Rangers-reglen

En Royal Ranger er:
Vågen – åndeligt, mentalt, fysisk og socialt
Ren – kropsligt, i tanke i tale og handling
Ærlig – han lyver ikke, bedrager ikke og stjæler ikke
Tapper – selv overfor kritik og farer, men ikke dumdristig
Tro – mod sin familie, sin menighed sine venner
Høflig – han har gode manérer, er venlig og hensynsfuld
Lydig – overfor Gud, sin samvittighed, sine forældre, ledere og foresatte
Åndelig – han beder, læser i Bibelen og vidner om Jesus Kristus

Royal Rangers-valgsprog

Med Guds hjælp vil jeg gøre mit bedste for at tjene, Gud, min familie, min menighed og mine medmennesker, holde Royal Rangers Reglen og gøre Den Gyldne Regel til min daglige ledetråd.

Royal Rangers’ motto

“Parat”
Betydning af motto: Parat til alting! Parat til at arbejde, lege, tjene, adlyde, lovprise, leve, og parat til Jesu genkomst.

“Den Gyldne Regel”

“Alt hvad jeg ønsker at mennesker skal gøre for mig, vil jeg gøre for dem” (Mattæus Evangeliet kap. 7 vers. 12)

Royal Rangers’ signet

De 8 blå spidser: – Vågen – Ren – Ærlig – Tapper – Tro – Høflig – Lydig – Åndelig
De 4 røde spidser: – Frelsen – Helligånden – Helbredelse – Jesu genkomst
De 4 Gyldne spidser: – Åndeligt – Socialt – Legemligt – Mentalt

For mere info om Royal Rangers København kontakt Niels Peter Rosendal 22411293

For mere info om Royal Rangers Danmark kontakt Lena Kristensen 42197270 eller Jan Kragh 2068 7402

 

Oplysninger