Eventyr og kærlighed

Se eller læs Christian Callesens julehilsen her.

I 2019 har tingene lige så stille udviklet sig. Vi er blevet meget velsignede. Der er mange ting, som vokser, og der kommer hele tiden lidt flere til gudstjenester, i fællesskaber og med på Alpha.

Så kan vi tænke på, om vi skal slå rod der, men vi har oplevelsen af, at vi ikke skal stå stille her. Gud kalder os ud på en rejse og et eventyr. Han vil betro os mere. Vi tror, at det handler om, at flere lærer Jesus at kende.

Det kommende år bliver også “messy”. Der vil være forskellige gudstjenester på forskellige steder. Det kan være lidt uoverskueligt. Men vi tror, at det er Guds timing, og at vi vil lære ting, som vil forme vandringen fremover. Vi vil være på et eventyr.

Vi skal forvente os noget af den kommende tid. Vi vil se ting ske og være en del af det, Gud gør.

Kærligheden er størst

Når det er sagt, så er der noget, som er vigtigt at have fokus på.
Det handler om det mest centrale ved det at være menighed, nemlig kærligheden. At vi ser og hjælper hinanden. At relationer med hinanden og Gud vokser og bliver styrket.

Jeg vil gerne læse fra 1. Korintherbrev kapitel 13:

Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde.  Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet.  Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.

Vi må kaste os ud på det, Gud kalder os til. Men noget er væsentligere, og det er kærligheden. Vi må se og være der for hinanden.

Det har jeg lyst til, at vi husker og stiller skarpt på. Nu er  vi i juletiden, og hvad er vigtigere end at bruge tiden på dykke ned i det og huske det i det nye år.

Jeg vil ønske alle i Byens Valgmenighed rigtig glædelig jul og godt nytår!