Forårsfest: Seneste tilmelding i dag!

Velkommen til en festlig forårsfest, hvor vi snakker om fremtidens retning for Byens Valgmenighed – den handler om at velsigne andre.

Fredag den 26. april er der forårsmøde og -fest for alle, hvor vi blandt andet skal snakke om kirkens fremtidige fokus, dele tiende ud og godkende regnskab.

Tilmeld dig til spisning senest fredag den 12. april i bunden af siden.

Foråret varsler nyt liv ude i naturen. Gud er altid i gang med at gøre alting nyt. Som menighed vil vi gerne arbejde med på at gøre alting nyt i kirken i Danmark, ikke mindst i sognekirkerne. Hør mere om dette til forårsmødet.

Vi begynder kl. 18.00 med spisning, og derefter fortsætter aftenens program. Vi slutter ca. kl. 22.00 med hotdogs på grillen.

Eventuelle forslag til dagsordenen skal sendes til menighedsrådsformanden senest 2 uger før forårsfesten. Det vil sige senest fredag den 12. april.

Send dit forslag til dagsordenen til menighedsrådsformand Jonas Kamp

Vi har vedtaget at give tiende af kirkens gaver til et godt formål. Send dit bud på, hvem der skal have pengene senest fredag den 12. april til valgmenighedspræst Christian Callesen.

Send dit forslag til et godt formål: Projektskabelon

Program

  • Beretning fra menighedsrådsformand Jonas Kamp og valgmenighedspræst Christian Callesen.
  • Visionssnak: Hvordan kan vi velsigne andre kirker?
  • Uddeling af tiende til 2 gode formål på baggrund af indkomne forslag.
  • Vi fortsætter med at give til: Papmor, Night Light Cafe, Exist (Greater Love Lighthouse, Nigeria) og I Mesterens Lys.
    Vi stopper med at give til: Alpha Danmark og Mission Øst.
  • Godkendelse af årsregnskab for 2018.
  • Præsentation af nyt logo.

Spisning

80 kr. for voksne
60 kr. for børn

Tilmeld dig til spisning senest den 12. april herunder.

Tilmelding

I forbindelse med tilmeldingen beder vi om en række personlige oplysninger. Vi bruger dem til at opdatere vores kontaktoplysninger på dig i vores database. Udfyld dem derfor gerne, selvom de ikke alle er obligatoriske. Informationerne bliver opbevaret sikkert i overensstemmelse med lovgivningen om personoplysninger. Du har altid ret til at henvende dig for få at vide, hvilke oplysninger, vi har, og også til at bede om at få dem slettet.

[payment form=”14886″]