I BVM er vi på vandring sammen

Menighedsrådsformand Signe Danø fortæller, hvad menighedsrådet lige nu arbejder med.

I menighedsrådet har vi i år særligt fokus på fællesskaber og på at være på vandring gennem livets snørkler sammen.
Jesus vidste, at livet kan være svært og dilemmafyldt, men gav os samtidig håb, fordi han allerede havde overvundet ”verden” (”I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden”, Joh 16,33).
Han opfordrede os ved flere lejligheder til at støtte hinanden, vandre sammen gennem livet samt dele hinandens sorger og glæder af et oprigtigt hjerte.
Hos Jesus har vi et hvilested og en invitation til at arbejde med ting i vores liv, så vi bliver mere frie og kærlige mennesker.
Den vandring er både frisættende og udfordrende, og den skal vi være på sammen med andre kristne.

Døgn med gode snakke

På menighedsrådets døgn den 10.- 11. juni fik vi nogle virkelig gode snakke om, hvad vi ønsker for menigheden, og hvordan det helt konkret kan se ud. Vi fik stor inspiration fra de gode input, vi har fået på kirkelejren og forårsmødet i år.
Forhåbentlig vil vi allerede efter sommerferien kunne sætte gang i forskellige aktiviteter, der gør en forskel for os som menighed og for den enkelte.

Ny gudstjeneste 3. søndag

Vi vil gerne, at alle i Byens Valgmenighed har mulighed for at mødes med andre i menigheden hver søndag. Derfor ønsker vi at holde en form for gudstjeneste, der er åben for alle, den 3. søndag i måneden. Her er der ikke “almindelig” gudstjeneste i Kristuskirken, og de fleste har heller ikke en klyngesamling.
Vi har nu en skitse til program og sted og vil sætte gang i at få samlet et hold, der kan få det til at ske.
Så snart der er noget konkret, vil vi melde det ud til alle i menigheden.

Udrustning og vejen ind i fællesskaber

Vi vil rigtig gerne styrke de mindre fællesskaber. Det gælder både de sociale fællesskaber i klyngerne og de mere personlige i basisgrupperne.

Vi drømmer om, at flere finder vejen ind i klynger og basisgrupper. Vi drømmer også om, at man i de mindre fællesskaber oplever en solid udrustning, der hænger sammen med, hvad vi ellers laver i kirken. Det gælder særligt emnerne til gudstjenesterne og det fokus, der er i det til enhver tid siddende menighedsråd. Arbejdet er ved at tage form og blive konkret, og det vil også blive noget, alle i menigheden og nytilkomne gerne skulle mærke som en positiv forandring i den kommende tid.

Spørgsmål og kommentarer

Brænder du inde med et spørgsmål, har du noget på hjerte, ønsker du, at menighedsrådet tager et bestemt punkt op eller noget helt fjerde, må du endelig skrive til mig, Signe Danø, på sd@byensvalgmenighed.dk

Jeg glæder mig i øvrigt som alle andre til sommerferien og håber, at der kommer mange med til SommerOase, hvor vi ligger i vores egen lejr i Byens Valgmenighed.