Kirkesalen skal renoveres – hvad gør vi så?

Stab og menighedsråd har drøftet, hvad vi skal gøre de første tre måneder af 2020, hvor kirkesalen i Kristuskirken renoveres. Læs Christian Callesens brev her.

“Vi tror, at vi skal bruge de tre måneder til at prøve forskellige ting af. Vi tror, at Gud vil lære os noget i den periode, som kan forme vores vandring fremadrettet.

Vi vil planlægge 3 samlinger, én hver måned, hvor vi alle samles. De samlinger bliver 4. søndag i måneden.

– 26. januar kl.10.00 (café kl. 9.30): Fællesgudstjeneste på Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 Kbh NV

– 21.-23. februar: Lejr på Skovbo Efterskole

– 22. marts kl.10.00 (café kl. 9.30): Fællesgudstjeneste på Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 Kbh NV

På de øvrige søndage vil vi opmuntre jer til at prøve noget nyt af. Sæt noget tid af her i efteråret til at spørge Gud, hvad du skal prioritere de måneder. Det kan være mange forskellige ting. Der er folk, som vil tage i den lokale kirke for at at lære dem at kende og se, hvad Gud gør der. Måske sker der noget, som vi kan arbejde med på og velsigne. Nogle vil lave gudstjenester i deres lokalområde. Andre vil prøve en ny praksis i deres klynge eller basisgruppe i de tre måneder. Det kan også være, at du skal invitere din nabo på kaffe en søndag formiddag.

Må Gud åbenbare sine planer for os under bøn og samtale. Må vi lære noget, der kan forme vores fortsatte vandring.

Der vil senere komme information om, hvad forskellige folk og fællesskaber gør de tre måneder.

Jeg glæder mig til at høre om de nye erfaringer på den 4. søndag i måneden de første tre måneder i 2020.

Guds fred,

Christian Callesen