Giv tilsagn til Byens Valgmenighed inden den 5. november

Ligesom tidligere år, vil menighedsrådet bede medlemmerne om at give tilsagn på forhånd, nemlig to uger inden årsmødet, altså den 5. november.

Kære givere i Byens Valgmenighed

1000 tak for jeres støtte til vores kirke og 1000 tak til jer, der allerede har givet jeres tilsagn for 2017!

Giv tilsagn inden årsmødet

Tilsagnsinformationer er vigtige at have på forhånd, bl.a. for at give menighedsrådet mulighed for at lave en mere detaljeret vurdering af kirkens budget for 2017, som de vil præsentere på årsmødet. Man giver tilsagn ved at udfylde formularen her, senest den 5. november.

Man kan allerede læse lidt om menighedsrådets vurdering af kirkens økonomi her, og man kan læse om mulighederne for gavebreve, regler for fradrag og lignende her.

Har man spørgsmål angående tilsagn, kirkens økonomi eller andet, er man velkommen til at kontakte kasserer Kristoffer Karkov på kasserer@byensvalgmenighed.dk eller på tlf. 61 31 77 39.

Forslag til dagsordenen

Har man andre forslag til årsmødets dagsorden, skal disse ligeledes sendes til menighedsrådets formand, Morten Bech, senest to uger inden årsmødet. Der er tilmeldingsfrist til selve årsmødet d. 31. oktober. Tilmeldingen sker her.

Med venlig hilsen

Menighedsrådet og Kristoffer Karkov

mr billede

Nyheder

Læs flere nyheder

Podcasts

Lyt med her: iTunes, PocketCast, Spotify eller det direkte podcast link.

Gå til oversigten

Byens Valgmenighed

*|LIST:EMAIL|*