Tilsagn og økonomi for Byens Valgmenighed i 2017

Hilsen fra menighedsrådet om økonomien i Byens Valgmenighed, om forudsigelser for 2017 og om muligheden for at give tilsagn før årsmødet

Kære menighed,

Snart er det årsmøde-tid i Byens Valgmenighed og derfor den tid på året, hvor vi rykker sammen for at lægge vores BVM-familie-budget for 2017.

2016

Det seneste år i BVM har for en del af os været et specielt år på den måde, at det både har været dejligt, men også udfordrende at være en del af BVM-familien. Samtidig er Jesus Kristus, i går og i dag den samme, ja til evig tid (Heb. 13, 8). Vi har en stor Gud, som har kaldt os til at være kirke i Åndens enhed og med en stor drøm for vores by.

2017

Vi står over for en udfordring i forhold til budgettet for 2017. Både fordi vores udgifter til leje af Kristuskirken stiger med 90.000 kr. i 2017, og fordi der er en del mennesker, som har forladt menigheden det seneste år af mange forskellige årsager. Samtidig har flere meldt sig ind og der var 17 personer på medlemskursus den 12. oktober i år.

Når menighedsrådet ser frem på 2017, er vi fokuserede på, at vores ansatte er centrale for vores evne til at gå sammen i vores kald som kirke. Vi er meget glade for vores tre ansatte og håber, at vi kan beholde dem i så stor en udstrækning, det er økonomisk muligt.

Ifølge vore prognoser for næste år, bliver det dog svært at beholde den nuværende stabs-normering med to fuldtidsansatte præster, Peter og Christian, og en fuldtidsansat sekretariatsleder, Maria (Maria er på barsel frem til sommeren 2017, og Søren er ansat som barselsafløser og varetager en del af Marias opgaver på en halvtidsansættelse).

Menighedsrådet ønsker ikke at beslutte en endelig model for, hvordan vores ansættelser ser ud, før vi har det fulde økonomiske overblik.

Det er vores opfordring fra menighedsrådet, at alle i BVM-familien søger vores fælles Fader for, hvad vi hver især skal give i tilsagn til vores budget i 2017. Vi ved, at vi er en menighed, som er fyldt af medlemmer, som nærer stor kærlighed til vores menighed og elsker vores fælles vision om at se København møde Guds kærlighed. Lad os med udgangspunkt i vores kærlighed til hinanden og til København lytte til Gud, så vi kollektivt får ressourcerne til den næste vigtige fase i vores menigheds historie!

Giv tilsagn inden årsmødet

Ligesom tidligere år vil vi bede jer give tilsagn på forhånd, altså inden årsmødet den 19. november. Det gør man ved at udfylde formularen her.

Man kan læse om mulighederne for gavebreve, regler for fradrag og lignende her.

Har du spørgsmål angående tilsagn, kirkens økonomi eller andet, er du velkommen til at kontakte kasserer Kristoffer Karkovkasserer@byensvalgmenighed.dk eller på tlf. 61 31 77 39.

Husk der er tilmeldingsfrist for årsmødet og årsfesten mandag den 31. oktober. Du tilmelder dig her.

Og man er som altid velkommen til at kontakte menighedsrådet.

Med kærlige hilsner

Menighedsrådet i Byens Valgmenighed

To udtalelser fra et nyt og et hjemvendt medlem af Byens Valgmenighed

 

Det bedste ved BVM er 
at fællesskabet i min basisgruppe og til gudstjenesterne er fantastisk, og så at den åndelige modenhed i kirken er høj. Og så er BVM en tværgenerationel kirke – og min kirke vil jeg gerne skal være min familie”.

– Citat af Madeleine Toft, som er 25 år og er kommet i BVM ca. 1 år. Hun læser til daglig professionsbacheloren Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K).

 

madelaine

 

Det der tiltaler mig ved Byens Valgmenighed er at vi tager discipelskab seriøst. Der er et reelt ønske om at opfostre disciple der virkelig gør en varig forskel. Det og så iværksættermindsettet. Desuden tror jeg på at kirken vil prioritere Guds rige over sin egen ambition – bl.a. igennem sund tværkirkelighed”.

– Citat af Jonas Kamp, som er 28 år, læser jura og er gift med Eva Maria. Han har været en del af Byens Valgmenighed igennem 3 1/2 år, og er netop vendt tilbage til Byens Valgmenighed efter et længere ophold i London.

 

jonas-kamp

Nyheder

Læs flere nyheder

Podcasts

Lyt med her: iTunes, PocketCast, Spotify eller det direkte podcast link.

Gå til oversigten

Byens Valgmenighed

*|LIST:EMAIL|*