Mød staben: Nye initiativer i nye rammer

Læs om, hvad Christian Callesen laver som præst.

Hvad arbejder du med lige nu? 

Jeg arbejder på, at vi i BVM får en god rytme for online aktiviteter i februar og marts, så vi kommer godt igennem den sidste tid med nedlukning og udnytter de muligheder, der er online.
Samtidig er vi ved at finde ud af, 
hvilke ting vi skal starte op, når vi igen må begynde at mødes.
Måske skulle vi prøve med fællesspisning én gang i ugen. Så har 
vi god mulighed for at mødes og kan invitere folk med.

Uge 29 er selvfølgelig også et fokus i tiden.
  

Hvilke opgaver er du gladest for at have fået løst de seneste tre måneder?  

Jeg er meget taknemmelig for alle de nye medlemmer og givere, der vil bære med i 2021. Det betyder meget at mærke opbakningen. Det giver ro til at fortsætte arbejdet.
Jeg er utrolig taknemmelig for, at vi fik lov at gennemføre Alpha i efteråret trods Corona.
Det er så opmuntrende at se folk tage modige 
skridt hen mod Jesus og blive mødt af Helligånden for første gang.

Endelig er det en stor glæde, når jeg kan se
, at staben arbejder på at bringe erfaring og inspiration længere ud end BVM’s fællesskab. Her tænker jeg særligt på Torsten Borbye Nielsen med konferencen Helhed og Heidi Svendsen med inspiration fra online-børnekirke, der bliver bragt videre. 

Jeg er også meget opmuntret af nye kræfter der træder til, i forbindelse med streaming af gudstjenester. 

Hvad glæder du dig til at arbejde med i den kommende tid?  

Jeg glæder mig rigtig meget til at mødes fysisk med menigheden igen! 

Kristuskirken er i 2020 blevet en fantastisk lækker ramme, som invitere til mange alle mulige slags aktiviteter. Jeg glæder mig til at fylde liv i disse nye rammer.
Jeg glæder mig meget til at arbejde med udrustning af pionere og fællesskabsledere. Vi har mange gode fællesskaber og folk, der har taget initiativ i forskellige retninger. Dem skal vi opmuntre.

Samtidig tror jeg også, at der kommer en tid, hvor det er tid til at tage nye initiativer og starte nye fællesskaber.
Selv overvejer jeg at starte en klynge 
(Søndag på hjul) for børn og voksne, hvor vi mødes om søndagen for at øve os på cykel, rulleskøjter eller løbehjul

Hvad har du bug for forbøn for? 

  • Visdom til at lede staben, så vi bruger vores ressourcer bedst muligt.
  • Nye ledere til børnekirke og fællesskaber.
  • Åbne døre til præster i folkekirken, der er sultne efter mere ånd og liv. Vi står i en tradition og har erfaringer, som kan komme flere til gavn.
  • At vi må have mod til at sende folk til andre kirke, så vi arbejder sammen på at se Guds rige komme til smukke København.
  • Beskyttelse for familie, stabmenighedsråd og ledere. 

Få fat på valgmenighedspræst Christian Callesen her