MR arbejder med fokusområder og seksualitet

I marts mødtes Byens Valgmenigheds menighedsråd et døgn.

En vigtig opgave var at arbejde med de fokusområder, kirken skal arbejde med de kommende tre år. Derudover tog menighedsrådet hul på en større snak om seksualitet og kirken.

“I den sidste tid er hele menigheden og staben blevet inviteret til at komme med input til, hvilke områder vi skal fokusere særligt på de kommende år, med det mål at se Guds rige bryde frem i Storkøbenhavn, fortæller næstformand Signe Danø og fortsætter:

“Menighedsrådet arbejdede videre med de gode input ud fra de tre værdier, vi har: Vi lytter til Gud, Vi går sammen og Vi giver til andre. Det kom der rigtig mange gode drøftelser ud af, og på forårsmødet den 23. april vil menighedsrådet fremlægge de fokusområder, det fælles arbejde er mundet ud i.”

Tilmeld dig forårsmødet den 23. april 2021 nu

Seksualitet og kirkens rolle

Et andet vigtigt emne var seksualitet. Formand Camilla Engrob forklarer her:

“Et andet emne der var på dagsordenen var “seksualitet og kirken”. Vi tog hul på dette emne, i første omgang ved at insistere på, at det er noget vi skal og vil tale om. Tavshed, og dermed ofte fordomme og følelsen af at være forkert som konsekvens, har historisk set betydet meget smerte, forvirring og ensomhed – det ønsker vi i menighedsrådet at lave om på. At kunne tale om seksualitet – særlig med vores børn og unge – er vigtigt, da det er en stor del af samtalen i den kultur, vi er en del af, og det mediebillede vi lever i. Samtalen i menighedsrådet er lige begyndt og vil strække os over længere tid. Men BVM har gode og værdifulde kompetencer inden for feltet, der vil derfor ikke gå lang tid inden I vil se de første tiltage for at starte samtalen.”

Mød hele menighedsrådet her