Positivt årsregnskab for 2021

Resultatet blev højere end forventet på grund af større indtægter i december. Få et overblik over de væsentligste punkter i regnskabet her.

2021 endte med et overskud på 113.000 kr. Resultatet er er noget højere end forventet og skyldes høje indtægter i december.
Dels modtog kirken et højere beløb fra udlodningsmidlerne end forventet, og dels kom der en række store enkeltgaver i slutningen af året.

Gaveindtægterne er knap 100.000 kr. højere end 2021. I forhold til 2020 er der desuden højere indtægter for arrangementer, fordi Byens Valgmenighed sammen med andre kirker afholdt lokal SommerOase i Græsted.

De lavere personaleomkostninger og lavere fondsindtægter skyldes, at projektet med studerende blev afsluttet.
Resultatet betyder, at kirken nu har en egenkapital på 91.000 kr. Når der korrigeres for et gældsbrev, er egenkapitalen på 181.000 kr.
Det er glædeligt, at Byens Valgmenighed står et godt sted økonomisk.

2022

Kirken budgetterer med et underskud på 62.000 kr. Det skyldes dels lavere tilsagn om gaver for 2022, end hvad Byens Valgmenighed modtog i 2021 og dels en stigning i omkostninger, da kirken forventer at kunne gennemføre flere aktiviteter i 2022. Menighedsrådet går i tro på, at det lykkes. Ved gangen af 1. kvartal ser det ud til, at kirken nogenlunde følger budgettet.

Se hele regnskabet for 2021

Har du spørgsmål til Byens Valgmenigheds økonomi, kan du kontakte kasserer og medlem af menighedsrådet Kristoffer Karkov på kasserer@byensvalgmenighed.dk