Prioriteringer for de næste tre år

Vær med til at give idéer til de fokusområder, som Byens Valgmenighed skal prioritere efter. Giv dit input senest torsdag den 4. marts.

Vi er her som kirke, fordi vi ønsker at se Guds rige vokse frem i Storkøbenhavn, så byen socialt, kulturelt og åndeligt må blive forandret.

Det har vi som kirke arbejdet for på forskellige måder gennem tiden.
I menighedsrådet og staben vil vi gerne finde 2-4 fokusområder for de kommende tre år. Fokusområderne vil sætte retningen for, hvordan vi prioriterer ressourcer og tid på forskellige områder.

VIDEO: Se Christian Callesen fortælle om processen her.

Vi bliver selvfølgelig ved med at have klynger, basisgrupper, børnekirke, gudstjeneste og andre kerneaktiviteter, men samtidig vil vi gerne vinkle vores aktiviteter og arbejde på en måde, så vi i endnu højere grad ser Guds rige vokse frem. Der er det hjælpsomt at have nogle fokusområder.

Beslutningsprocessen

Menighedsrådet mødes et døgn i midten af marts for at beslutte de 2-4 fokusområder. De bliver præsenteret for menigheden til forårsfesten den 23. april, hvorefter vi vil arbejde videre med, hvordan de konkret skal udmøntes.
Inden menighedsrådet mødes, vil vi gerne samle så mange input og idéer som muligt fra menigheden.

Derfor har vi brug for dit input!

Du må meget gerne være med til at bede for og spørge Gud om, hvor vi som kirke særligt skal bruge kræfterne i de kommende år.

Eksempler på fokusområder

Eksempler på fokusområder kunne være:

”Større synlighed på Nørrebro”, ”Flere studerende i kirken”, ”Ægteskaber skal styrkes”, ”Mere online kirke” eller noget helt andet.

Sådan giver du dine idéer

Der er to måder at give dine idéer videre på:

  1. Du kan skriftligt sende dine idéer til fokusområder samt begrundelsen for, hvorfor det skal være dem til:
    Sekretariatsleder Maria Callesen på maria@byensvalgmenighed.dk senest torsdag den 4. marts.
    Hun samler alle idéerne til menighedsrådet, så de får det bedste mulige udgangspunkt for beslutningsprocessen.
  2. Du kan deltage på et online møde og mundtligt give dine idéer til fokusområder samt begrundelser for, hvorfor det skal være dem her:Torsdag den 4. marts kl. 20.00 i Grupperum 1

Vil du vide mere?

Du er som altid meget velkommen til at henvende dig direkte til en fra staben eller menighedsrådet med idéer, spørgsmål eller kommentarer.

Find kontaktoplysningerne her.