• Anders Lindegaard

Gud taler på forskellige måder

Gud taler til alle, men det sker på forskellige måder.

Denne prædiken handler om, hvad Gud siger, når vi lytter til hans stemme.

Prædikenerne i fasten 2019 har følgende overskrifter:
– “At lytte til Gud for sig selv” ved cand.theol. Anders Lindegaard.
– “At lytte til Gud for menigheden og bøn for syge” ved valgmenighedspræst Christian Callesen.
– “At lytte til Gud for sit netværk” ved hjælpepræst Torsten Borbye Nielsen.