• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Derfor er fasten vigtig

Fasten kan hjælpe os til at holde fast i det væsentlige i en travl hverdag.

Askeonsdag er indledningen til fastetiden, som slutter til påske. I fasten har vi mulighed for at holde fast i det, som er vigtigt.

I forbindelse med refleksionen bruger Christian Callesen modelervoks og fortæller om Guds og vores egne tanker om det at være menneske. Lydoptagelsen begynder midt i denne fortælling.