• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Tak Gud, at jeg er svag

Måske er det bedste, vi kan give hinanden, vores svaghed.

Vi lever i en kultur, som har meget fokus på præstation. Det kan være fristende at gå til Gud for at blive stærke, så vi kan klare presset, men måske er det bedste, som vi kan give til hinanden vores svaghed.

Tekst: Matthæusevangeliet kapitel 11, vers 28 – 30.