• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Et liv i overflod

Påskemorgen er den vigtigste morgen i verdenshistorien. Den morgen ændrer alt. Hør hvorfor…

Hør hvordan liv og håb rammer der, hvor det er mørkest og sværest i påsken og i vores liv.

Tekst: Lukasevangeliet kapitel 24, vers 1-9