• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Frihed til at investere

Jesus er vores fundament – ikke penge – og det giver os frihed til at investere vores økonomi i noget mere værdifuldt.

Jesus siger, at vi ikke skal finde vores tryghed i penge, men have tillid til at Gud vil sørge for os.
Hør, hvad vi så kan bruge vores penge på, så de skaber meget mere værdi end pengenes værdi i sig selv. Hør Judith, Elise og Benjamin fortælle om, hvilken værdi de oplever fra de penge, der bliver givet i Byens Valgmenighed.

Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 24-34
Lukasevangeliet kapitel 16, vers 1-10