• Klara Falch Madsen

Perfekt uperfekt

Kaldet om at være perfekt kan både komme fra en selv, samfundet og Gud. Men hvordan skiller disse sig fra hinanden? 

Prædikenen tager udgangspunkt i Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 48:
“Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!”

Verset står under overskriften ‘om fjendekærlighed’, og måske er det netop det, der er det perfekte i dag. At elske dem, som ikke elsker tilbage.