• Kristoffer Sejergaard

Professionel tvivl og tro

Psykolog Kristoffer Sejergaard taler om tro og tvivl.

  1. Hvordan professionel tvivl nogle gange kan være med til at styrke og skærpe vores tro.
  2. Hvordan en vis portion af professionel tvivl kan være sundt for vores kristne fællesskab.
  3. Tvivlen har nogle klare begrænsninger og kan ikke danne grundlag for vores tro, men Gud har lovet at hvis vi søger ham, så skal vi finde.

Tekst: Prædikerens bog, Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 7-8 samt 2. Krønikebog kapitel 15, vers 2.