• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Skabt til et liv i stormen

Gud inviterer os til at give op, så Hans liv kan strømme ind i os.

Johannesevangeliet kapitel 4, vers 5-19.