• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Vi giver til andre

Hvad mener vi egentlig, når vi taler om at “give til andre”?

Denne prædiken handler om, hvad vi mener, når vi taler om “at give til andre”.

Gud ønsker, at hans verden og vores verden skal forenes. Guds rige må forandre vores verden, og derfor giver vi til andre.

Denne prædiken er en del af et tema om Byens Valgmenigheds tre værdier: Vi lytter til Gud, Vi går sammen, Vi giver til andre.

 

Tekst: Markusevangeliet kapitel 1, vers 15