Torsten fortsætter med løn i 2021

Til årsmødet så det ud til, at Torsten Borbye Nielsen ikke kunne fortsætte som lønnet hjælpepræst på grund af en stram økonomi. Det har nu ændret sig.

Trods en flot stigning i tilsagn op til årsmødet den 14. november så det ud til, at Torsten Borbye Nielsens etårige kontrakt ikke kunne forlænges. Der var ikke økonomi til et år mere.
Men nu er situation vendt helt rundt.

Ekstra gaver

Umiddelbart efter årsmødet kom der yderligere tilsagn ind, og i denne uge blev der givet en stor enkeltdonation med henblik på at sikre Torstens ansættelse. Det betyder, at budgettet nu er blevet styrket så meget, at Torsten kan fortsætte som lønnet hjælpepræst i 2021.

”Et enigt menighedsråd ønskede at fastholde Torsten i en ansættelse. Vi var kede af, at det ikke så ud til at kunne lade sig gøre. Nu er situationen vendt helt rundt. Vi er meget taknemlige for de ekstra gaver, som har givet mulighed for fortsat at lønne Torsten for sit store og trofaste arbejde,” siger konstitueret formand Camilla Engrob.
Camilla Engrob er konstitueret formand, indtil det nyvalgte menighedsråd konstituerer sig i december.

Se det nye menighedsråd her

12 pct. stigning i gaver

Menigheden har vist stor opbakning og støtte gennem de seneste måneder.

De økonomiske tilsagn op til årsmødet viste en stor generøsitet med 12 pct. stigning i tilsagn sammenlignet med årsmødet sidste år. Det er en stor styrkelse af økonomien.

“Vi er utroligt taknemmelige for den gavmildhed og opbakning, vores kirkefamilie viser. Det er helt afgørende for, at vi fortsat kan blive ved med at være kirke og holde fast i de ting, vi gør,” siger Camilla Engrob.

Stigningen i gaveindtægter er en kombination af, at nogle givere har valgt at give mere, og at der er kommet nye givere til kirken.

Se grafen over, hvordan tilsagnsbeløbene fordeler sig på alder

Se grafen over, hvordan tilsagnsbeløbene fordeler sig på antal givere 

Større økonomisk behov næste år

Behovet for en styrket økonomi i 2021 har flere årsager. En af de vigtigste grunde er to fondsstøttede ansættelser, hvor fondsstøtten falder år for år. De seneste år har Byens Valgmenighed budgetteret med underskud på grund af disse investeringer i ansættelser og derved brugt af egenkapitalen.
Derved er den blevet mindre, og derfor er det et ønske fra menighedsrådet, at der i 2021 ikke budgetteres med et underskud.

Status for 2020

Regnskabet for dette år er endnu ikke færdigt, da året ikke er slut. Men på grund af ekstra gaver ser det lige nu ud til, at Byens Valgmenighed kommer ud af året med et regnskab, der ender tæt på 0. Det skal sammenlignes med starten af året, hvor det så ud til et underskud på 88.000 kr.
Det endelige regnskab for 2020 bliver fremlagt på forårsmødet i 2021. Ligeledes vil der her blive fremlagt et justeret budget for 2021, så det er muligt at tage uforudsete indtægter eller udgifter med i planlægningen for resten af året.

Kontakt kasserer og menighedsrådsmedlem Kristoffer Karkov med dine spørgsmål