Kristne og muslimer bekæmper menneskehandel sammen

I Nigeria, som mange steder er plaget af vold mellem kristne og muslimer, er det lykkedes at få to grupper til at arbejde sammen mod menneskehandel. Læs om, hvordan EXIST greb det an.

”Jeg havde ikke troet, det var muligt at kristne og muslimske topledere kunne mødes og blive enige om, at vi sammen både kan, skal og vil gøre en fælles indsats mod menneskehandel i Nigeria.”

Rafa’atu Abdulhamid, professor i islamisk etik på University of Abuja, Nigeria
og oplægsholder på den inter-religiøse konference.

EXIST, MeCAHT og den Lutherske Kirke i Nigeria var initiativtagere til en todages konference for inter-religiøse ledere i Abuja.
Vi besluttede at være frimodige og kontaktede den øverste ledelse for henholdsvis det muslimske og det kristne netværk. De udpegede hver 20 topledere – hvert netværk repræsenteret med 10 mænd og 10 kvinder.
Det var overraskende, at dette kunne lade sig gøre i et land, hvor der er så megen vold mellem muslimer og kristne. Konferencen blev endda omtalt i nyhederne på nationalt TV.
På konference blev det besluttet at lave et undervisningsmateriale, der kan bruges i kirker, moskéer og skoler for at oplyse om og forebygge menneskehandel i Nigeria. Materialet er under udarbejdelse og bliver udgivet i forbindelse med næste konference i november 2022.

Byens Valgmenighed og safehouses

I 2014 besluttede Byens Valgmenighed at støtte opstart af ét safehouse i Nigeria. Dette safehouse har efterfølgende investeret i 9 andre safehouses og 250 kvinder er i proces med at vende tilbage til livet. Vi er nået langt, og der er stadig lang vej at gå, men tænk hvad den lille start kom til at betyde!
Tak til Byens Valgmenighed for værdien: Vi giver til andre. Det er investering, der batter!

Karin Kjærgaard
Daglig leder af EXIST

Støtte til projekter

I Byens Valgmenighed støtter vi sammen spejderarbejdet Royal Rangers i Skovlunde.
Det gør vi ved at give 10 pct. af vores indtægter væk hvert år. Pengene går til seks projekter, som menigheden vælger.

Se de fem andre projekter, Byens Valgmenighed støtter.