Olivia om Gudstjeneste+

“For mig opleves Gudtjeneste+ som et sted hvor der er god mulighed for at lære noget om troen både åndeligt og praktisk i nogle mere uformelle rammer, hvor der var god tid til smalltalk og diskussioner.”

Gudstjeneste+ d. 16. april blev en formiddag der kom til at bidrage med ny viden om biblen. Spørgsmål der blev nævnt i starten af oplægget holdt af Kristoffer Kruse, og som senere blev diskuteret i mindre grupper var spørgsmål som ”Hvad er biblen?” – ”Hvordan kan vi læse biblen på en ny måde?” – ”Hvordan kan man anskue biblen som en diamant?”.  Efter denne formiddag blev vi klogere på, hvordan biblen er et redskab til at leve i relation med Gud – den former og påvirker os i vores trosliv og kan bruges som fællesskab med andre kristne. Vi fik talt om hvordan biblen taler vidt forskelligt til os ud fra den virkelighed vi kommer fra eller den livssituation vi er i.

Vi fik undervisning i, hvordan vi kan læse biblen på en ny måde – nemlig ud fra tre tilgange. De tre tilgange var historisk, etisk og ikonisk. De tre tilgange kan være med til at åbne biblen på nye måder og forstå det vi læser ud fra forskellige vinkler. Personligt for mig gav det en fornyet lyst til at læse biblen og en større forståelse for hvorfor man nogle gange, i dialog med andre, kan forstå tingene så forskelligt i biblen ud fra hvilket perspektiv man læser/forstår med.

For mig opleves Gudtjeneste+ som et sted hvor der er god mulighed for at lære noget om troen både åndeligt og praktisk i nogle mere uformelle rammer, hvor der var god tid til smalltalk og diskussioner. Det var dejligt med oplæg til at få trosamtaler med andre medlemmer fra kirken og at lære dem bedre at kende på den måde. Efterfulgt af oplæg og samtaler var der frokost med sammenskudsgilde, hvor der var rig mulighed for fortsat at lære hinanden godt at kende.