• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Den kristne glæde

Hvordan skal vi forså “den kristne glæde”? Den kommer ikke altid til udryk som en boblende glæde, der flyder over.