• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Den udfordrende vej til frihed

Jesus udfordrer Peter med sine spørgsmål, som leder til tilgivelse og frihed.

Peter har svigtet Jesus. Jesus ønsker, at Peter skal opleve tilgivelse og frihed. Derfor konfronterer Jesus Peter, med hvad han har gjort.
Denne samtale er meget udfordrende for Peter, men også meget frisættende. Jesus går ikke efter en overfladisk tilgivelse, men en tilgivelse og en frihed, der sætter sig i kernen af Peters identitet. Vi kan lære meget at denne samtale mellem Peter og Jesus.

Tekst: Johannesevangeliet kapitel 21, vers 15-19