• Signe Falch Madsen

Frigjort gennem en forpligtende relation

Frihed er ikke nødvendigvis at kunne vælge på alle hylder. Når vi lever med Jesus som vores centrum, kan vi erfare en frihed, der reelt sætter fri.