• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Gud overrasker

Gud er sin egen og er altid større, end vi tror.

Jesus besøger båder Nazaret og Kapernaum. I den ene by sker der tegn og undere, det gør der ikke den anden.
Forskellen på de to byer er deres måde at møde Jesus på. Af de to byer kan vi lære, at Jesus altid er større end vores forestilling om ham, og at han ikke lad sig bruge som et redskab til at opfylde vores behov og ønsker. Gud er sin egen, altid større end vi tror, og gør hvad han vil.

Tekst:

Lukasevangeliet kapitel 4, vers 14-30