• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Liv fra Gud

Længes du efter, at Guds vilje må ske i dig og omkring dig?

Christian taler ud fra Markusevangeliet kap.4,1-20​ og taler om fasten. Han deler af egne erfaringer og om hvad faste er for noget.