• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Når Gud er tavs

Når vi oplever, at Gud er tavs, er det en invitation til os.

Når Gud er tavs, er det en invitation. Gud er en inviterende Gud, og når vi føler, at han afviser os, er det stadig en invitation til at søge tættere og dybere i relationen med ham.
Når vi søger tæt på Jesus, sker der noget i os. Det kan ikke undgås. Troen findes de mest overraskende steder.

Tekst: Matthæusevangeliet kapitel 15, vers 21- 28.