• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Sund afhængighed

Jesus inviterer os til et liv i afhængighed.

Vi elsker frihed. Mange af os vil gerne kunne klare os selv.
Jesus udfordrer vores trang til frihed. Hvis vi gerne vil opleve fred i vores indre, og hvis vi gerne vil bringe liv til andre mennesker, må tage imod et liv, hvor vi er afhængig af Jesus og af andre mennesker. Det er frisættende og udfordrende.

Læs Johannesevangeliet kap. 15,1-5

Herunder er en video, som man kan bruge i fællesskaberne til at tale om emnet “Sund afhængighed”.
Det er en fordel, hvis man har hørt prædikenen inden.