• Kristoffer Kruse

Thomas og tvivlen

Gud ved, hvad vi har brug for og møder os på forskellige måder.

Disciplen Thomas tvivlede på, at Jesus virkelig var opstået fra de døde, og Jesus lod ham røre ved sig.
Kort forinden har Maria mødt ham ved graven. Her bad Jesus hende om netop ikke at røre ved sig.

Jesus kender os og kender vores tro og tvivl. Han kan møde os på den måde, som vi har særligt brug for det.