• Johan Holm Nielsen

Tro og videnskab

Dette er første del ud af to i prædikenserien “Tro og videnskab”.

For nogle mennesker opleves forholdet mellem tro og videnskab som en kamp, eller i al fald en stor udfordring, som man ikke for ofte eller for uforberedt vil gå ind til.
En stor del af konflikten kan ofte være centreret i Bibelen, eller måske rettere bestemte læsninger og teologier, som man kan føle sig forpligtet på.
Derfor er udfordringen i denne prædiken meget praktisk og også meget stor – at tage Bibelen alvorligt som det, den er og på dens egne præmisser: Et smukt, broget, komplekst værk, med et væld af afsendere, modtagere og genrer, som alle sammen på forskellige måder og med forskellige farver maler et billede af Gud og af de mennesker som har søgt og til tider fundet ham.
Og allervigtigst af Kristus, som viser og ER, at Gud har fundet os.