• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

For Gud er alting muligt

Guds Rige. Dristig bøn.

Vi inviteres til at bede om alt.
Lad ikke vore tankers begrænsninger sætte en stopper for, hvad vi kan bede Gud om.

Video med samtaleoplæg: