• Christian Callesen
  • Valgmenighedspræst

Gud er min hjælper

Vi behøver ikke at gå ud og skabe os et navn, for Gud har givet os et navn.